2020 Yılı Buzağı Desteklemesi Başvuruları Başladı

Değerli üyelerimiz,
2020 yılı buzağı desteğinden faydalanmak için Bakanlık Birliğe dilekçe ile başvurma şartı getirmiştir. Başvuru dilekçesi
imzalamak ve Bakanlığa yatıracağımız 16 TL. dosya ücretini ödeyerek destekleme başvurunuzu yapmak için
15 Aralık Salı mesai bitimine kadar bürolarımıza uğramanızı önemle rica ederiz.