12. Genel Kurul Hakkında

BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

             Birliğimizin 12.Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/02/2019,Pazar günü Saat 11’de Konak Mah. Cengiz Topel Cad. No.21’de bulunan Birlik Merkez Büromuz Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle yapılmasına,

            Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 10.02.2019,Pazar günü Saat 11’de Burdur Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

            Genel Kurul toplantısı gündemi aşağıya çıkarılmış olup toplantı günü belirtilen yer ve saatte hazır bulunmanız hususunda bilgilerinize rica ederim.

                                                                                       

                                                                                                                                                              Kamil ÖZCAN

                                                                                                                                                  Birlik Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

 • Yoklama ve açılış,
 • Divan Başkanlığı seçimi,
 • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 • Gündeme madde ilave ile ilgili varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi, (Tüm asıl üyelerin 1/10’unun yazılı teklifi ve katılanların salt çoğunluğunun onayı gerekir.)
 • Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
 • 2017 ve 2018 Yılları Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası,
 • 2017 ve 2018 Yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,
 • 2020 ve 2021 Yılları çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması,
 • Birliğe gelir temini amacıyla
 1. Yıllık ıslah bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tespit edilmesi, ayrıca, Yıllık ıslah bedelinin  (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 2. Üye giriş aidatının belirlenmesi,
 3. Üye yıllık aidatının (işletme başına) belirlenmesi,
 • Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,
 • Birlik iş programının (bir daha yapılacak genel kurula kadar) ve yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,
 • Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından üyelerine dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin Birlik aracılığı ile icmallerinin hazırlanması, başvuru yapılması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarından) kesilerek ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi,
 • Dilek ve temenniler,
 • Kapanış.