Mali ve Uyum Genel Kurulu İlanı

BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

OLAĞAN MALİ ve UYUM GENEL KURUL İLANI

Burdur İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 11. Olağan Mali ve Uyum Genel Kurul Toplantısı 01/04/2017 günü Burdur İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği toplantı salonunda 11:00’ de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 09/04/2017 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın Burdur Ticaret Sanayi Odası toplantı salonunda saat 11:00’ de yapılacaktır.

Tüm üyelerimize ilanen duyurulur.

Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiş olup toplantı günü belirtilen yer ve saatte hazır bulunmanız hususunda bilgilerinize rica ederim.

 

                                                                                                                             01/03/2017

                                                                                                                              Kamil ÖZCAN

                                                                                                              Birlik Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM

 • Açılış ve yoklama,
 • Divan başkanlığı seçimi,
 • Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 • Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
 • 2015-2016 yılları yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları, bilanço ve gelir tablosunun okunması,
 • Okunan 2015-2016 yılları raporlarının ve cetvellerinin ayrı ayrı görüşülerek müzakeresi ve ibrası,
 • Bakanlıkça hazırlanmış olan kuruluş belgesinin (26 Ağustos 2016 tarih ve 29813 sayılı ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin kurulması ve hizmetleri hakkındaki yönetmelik kapsamında intibakın yapılarak onaylanması,
 • Hizmet bedellerinin genel kurulca tespit edilmesi ve ayrıca tahsillerine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Üye giriş aidatı ile üye yıllık aidatlarının belirlenmesi ve tahsilatına ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • 2017-2018-2019 yılları tahmini bütçenin görüşülmesi yönetim ve denetim kurulu huzur hakları ile yollukların tespiti ve onaylanması,
 • Birlik iş programının (bir daha yapılacak genel kurula kadar) ve yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,
 • Birlik üyeliğinden düşmüş eski üyelerimizden Birliğe 100 tl. nin altında borcu kalmış olanların borçlarının tahsil masraflarının tahsil edilecek borçları karşılamaması nedeni ile yapılacak işlemlerin görüşülerek yönetime verilecek yetkinin belirlenmesi,
 • Dilek ve temenniler,
 • Kapanış