Hayvan Haraketleri Serbest Bölgeler Hakkında

Değerli yetiştiriciler ;

Şap hastalığı çıkan köyler ve buna bağlı karantinaya alınmış köyler dışındaki yerleşim yerlerinde HAYVAN HAREKETLERİ SERBEST BIRAKILMIŞTIR.  Hayvan pazarları ise halen kapalıdır. Bilginize.